Myrs­ky­läiset

Myrskyn menes­tyksen salai­suus on laaja-alainen osaa­mi­semme.

Me Myrs­kyllä ammen­namme ener­giaa hiljan valmis­tu­neiden työn­te­ki­jöi­demme uudesta osaa­mi­sesta ja jo harjaan­tu­neem­pien teki­jöi­demme vahvasta koke­muk­sesta. Luomme tule­vai­suuden yhdessä pitkä­jän­tei­sellä työllä: siksi olemme aina läsnä.

Maan­käyttö ja suun­nit­telu

Mikko Ylimartimo
Mikko Ylimar­timo

maan­käyt­tö­pääl­likkö
040 671 7376
mikko@myrsky.fi

Ritva Tryyki
Ritva Tryyki

maan­käytön asian­tun­tija
040 352 3886
ritva@myrsky.fi

Jukka Lahdenperä
Jukka Lahden­perä

maan­käytön asian­tun­tija
040 040 7918
jukka@myrsky.fi

Marko Salmi
Marko Salmi

maan­käytön asian­tun­tija
040 060 1612
marko.s@myrsky.fi

Pertti Kälkäjä
Pertti Kälkäjä

maan­käytön asian­tun­tija
040 125 7280
pertti@myrsky.fi

Kalle Eerola
Kalle Eerola

maan­käytön asian­tun­tija
040 455 3308
kalle@myrsky.fi

Annmarie Kallström
Annmarie Kall­ström

tiimin­ve­täjä, suun­nit­telu
annmarie@myrsky.fi

Milla Friman
Milla Friman

tuulia­na­lyy­tikko
milla@myrsky.fi

Annamaria Rossi
Anna­maria Rossi

hanke­ke­hit­täjä
annamaria@myrsky.fi

Saku Saarimaa
Saku Saarimaa

hanke­ke­hit­täjä, paik­ka­tie­to­asian­tun­tija
saku@myrsky.fi

Mikael Niutanen
Mikael Niutanen

hanke­ke­hit­täjä, tuuli- ja aurin­ko­voima
mikael@myrsky.fi

Hanke­ke­hitys

Tiia Possakka
Tiia Possakka

hanke­ke­hi­tys­joh­taja
040 353 8409
tiia@myrsky.fi

Olli Kiviniemi
Olli Kivi­niemi

tiimin­ve­täjä, tuuli­voima
040 765 5224
olli@myrsky.fi

Minna Junnikkala
Minna Junnik­kala

tiimin­ve­täjä, aurin­ko­voima
040 193 5851
minna@myrsky.fi

Jarno Lumimäki
Jarno Lumi­mäki

tiimin­ve­täjä, sähkö- ja infra­suun­nit­telu
040 353 8445
jarno@myrsky.fi

Janne Tolppanen
Janne Tolp­panen

hanke­ke­hi­tys­pääl­likkö, tuuli­voima
044 278 7307
janne@myrsky.fi

Ville Suorsa
Ville Suorsa

hanke­ke­hi­tys­pääl­likkö, tuuli­voima
040 683 4224
ville@myrsky.fi

Eevis Metsola
Eevis Metsola

hanke­ke­hi­tys­pääl­likkö, tuuli­voima
040 729 8181
eevis@myrsky.fi

Ilkka Oikarinen
Ilkka Oika­rinen

hanke­ke­hi­tys­pääl­likkö, tuuli­voima
044 508 1981
ilkka.oikarinen@myrsky.fi

Ilkka Väänänen
Ilkka Väänänen

hanke­ke­hi­tys­pääl­likkö, tuuli­voima
040 186 3860
ilkka@myrsky.fi

Niina Pirttiniemi
Niina Pirt­ti­niemi

hanke­ke­hi­tys­pääl­likkö, YVA-erityis­asian­tun­tija
040 544 6021
niina.pirttiniemi@myrsky.fi

Anton Store
Anton Store

hanke­ke­hit­täjä, aurin­ko­voima
040 180 5047
anton@myrsky.fi

Jani Ilvesluoto
Jani Ilves­luoto

hanke­ke­hi­tys­pääl­likkö
040 057 2048
jani@myrsky.fi

Antero Kuusisto
Antero Kuusisto

hanke­ke­hi­tys­pääl­likkö, sähkön­siirto
040 129 3990
antero@myrsky.fi

Ilkka Silvola
Ilkka Silvola

hanke­ke­hi­tys­pääl­likkö, infra­suun­nit­telu
050 442 6402
ilkka.silvola@myrsky.fi

Veera Vertanen
Veera Vertanen

hanke­ke­hit­täjä, sähkö- ja infra­suun­nit­telu
040 187 7063
veera@myrsky.fi

Julia Kondakov
Julia Kondakov

hanke­ke­hi­tys­pääl­likkö, aurin­ko­voima
040 414 5854
julia@myrsky.fi

Joni-Aleksi Oinonen
Joni-Aleksi Oinonen

hanke­ke­hi­tys­pääl­likkö, aurin­ko­voima
040 121 6461
joni-aleksi@myrsky.fi

Raken­ta­minen

Marko Kujanpää
Marko Kujanpää

raken­nut­ta­mis­pääl­likkö
040 511 7278
marko@myrsky.fi

Vies­tintä, mark­ki­nointi ja HR

Riikka Säkkinen
Riikka Säkkinen

henki­löstö- ja vies­tin­tä­joh­taja
040 524 2768
riikka@myrsky.fi

Heidi Laikari
Heidi Laikari

tiimin­ve­täjä, mark­ki­nointi ja vies­tintä
050 381 1609
heidi.laikari@myrsky.fi

Emmi Leijala
Emmi Leijala

toimis­to­koor­di­naat­tori
040 163 4330
emmi@myrsky.fi

Reetta Haapalainen
Reetta Haapa­lainen

vies­tin­tä­koor­di­naat­tori
040 525 4165
reetta@myrsky.fi

Talous ja rahoitus

Sami Airola
Sami Airola

talous­joh­taja
050 462 7209
sami@myrsky.fi

Joonas Tanskanen
Joonas Tans­kanen

cont­roller
040 072 3461
joonas@myrsky.fi

Markus Suokas
Markus Suokas

hankea­na­lyy­tikko
markus.suokas@myrsky.fi

Hallinto

Ida Tasa Tikkinen
Ida Tasa Tikkinen

johtaja, tieto­hal­linto ja riskien­hal­linta
040 662 7237
ida@myrsky.fi

Matti Sinisaari
Matti Sini­saari

PMO-pääl­likkö
050 374 9651
matti.s@myrsky.fi

Sakarias Paaso
Saka­rias Paaso

sähkö- ja ener­gia­mark­kina-asian­tun­tija
040 012 8379
sakarias@myrsky.fi

Ville-Markus Kiviharju
Ville-Markus Kivi­harju

ICT-asian­tun­tija
040 141 7601
ville-markus@myrsky.fi

Laki­asiat ja sopi­mukset

Anniina Kunnaton
Anniina Kunnaton

lakia­siain­joh­taja
040 053 2305
anniina@myrsky.fi
(perhe­va­paalla)

Katariina Leppänen
Kata­riina Leppänen

juristi, sopi­mus­asian­tun­tija
044 070 4404
katariina@myrsky.fi

Lenni Pirjola
Lenni Pirjola

sopi­mus­asian­tun­tija
040 512 8486
lenni@myrsky.fi

Johto ja hallitus

Johto­ryhmä

Heidi Laurila
Heidi Laurila

toimi­tus­joh­taja
040 065 3139
heidi@myrsky.fi

Antti Korkiakoski
Antti Korkia­koski

opera­tii­vinen johtaja
040 570 0622
antti@myrsky.fi

Riikka Säkkinen
Riikka Säkkinen

henki­löstö- ja vies­tin­tä­joh­taja
040 524 2768
riikka@myrsky.fi

Sami Airola
Sami Airola

talous­joh­taja
050 462 7209
sami@myrsky.fi

Ida Tasa Tikkinen
Ida Tasa Tikkinen

johtaja, tieto­hal­linto ja riskien­hal­linta
040 662 7237
ida@myrsky.fi

Anniina Kunnaton
Anniina Kunnaton

lakia­siain­joh­taja
040 053 2305
anniina@myrsky.fi

Hallitus

Tuomas Candelin-Palmqvist
Tuomas Candelin-Palm­qvist

halli­tuksen puheen­joh­taja
tuomas@myrsky.fi

Tatu Mäkimartti
Tatu Mäki­martti

halli­tuksen jäsen
tatu@myrsky.fi

Hannu Kemiläinen
Hannu Kemi­läinen

halli­tuksen jäsen
hannu@myrsky.fi