Hank­keet

Myrsky Energia on luon­non­voi­mien asialla tuuli- ja aurin­ko­voi­ma­hank­keissa ympäri Suomea.

 

Tuuli- ja aurin­ko­voi­ma­hank­keet kartalla

Myrs­kyllä on yli 50 hanketta ympäri Suomea. Kaavoi­tus­vai­hee­seen eden­neitä tuuli­voi­ma­hank­keita on 23 ja useita tulossa lisää. Kaavoi­tuk­sessa on myös kolme hybri­di­han­ketta, jotka yhdis­tävät aurinko- ja tuuli­voiman tuotantoa. Tavoit­teemme on, että ensim­mäisen tuuli­voi­ma­puis­tomme raken­ta­minen alkaa vuonna 2025.

 1. Tornio, Martimo
 2. Tornio, Vinsanmaa
 3. Tervola, Kuorinki
 4. Tervola, Vitsa­kangas
 5. Tervola, Pitkämaa
 6. Simo, Leilisuo
 7. Ii, Talvisuo
 8. Tornio, Haapamaa
 9. Rova­niemi, Lamuri
 10. Ylitornio, Kontio­vaara

Tuulivoimahanke Tuuli­voi­ma­hanke Aurinkovoimahanke Aurin­ko­voi­ma­hanke Hybridihanke Hybri­di­hanke

 1. Pyhäntä, Pilpan­kangas
 2. Kärsä­mäki, Riitamaa
 3. Pyhä­järvi, Nurmes­neva
 4. Pihti­pudas, Uusimo
 5. Kinnula, Pekan­räme
 6. Kyyjärvi, Kämp­pä­kangas
 7. Koke­mäki, Taka­järvi
 8. Luumäki, Suuri­kangas
 9. Säkylä ja Koke­mäki, Ruota­nansuo
 10. Hattula, Niini­mäki
 11. Huit­tinen, Lintu­kangas
 12. Saari­järvi, Hillo­neva
 13. Konne­vesi, Miilu­kangas

Tuulivoimahanke Tuuli­voi­ma­hanke Aurinkovoimahanke Aurin­ko­voi­ma­hanke Hybridihanke Hybri­di­hanke

Esitel­tyjen hank­keiden lisäksi hanke­ke­hi­tys­tii­mimme työstää lukuisia muita tuuli- ja aurin­ko­voi­ma­hank­keita, jotka eivät ole vielä eden­neet kaavoi­tus­vai­hee­seen.

Hattula, Niini­mäki
Koko­nais­teho 120 MW

Niini­mäen tuuli­voi­ma­hanke sijaitsee Hattulan kunnassa Kanta-Hämeessä. Hankealue on noin 12 kilo­metriä Paro­lasta, Hattulan kunnan keskus­taa­ja­masta, lounaa­seen.

Huit­tinen, Lintu­kangas
Koko­nais­teho 90 MW

Lintu­kan­kaan tuuli­voi­ma­hanke sijaitsee Huit­tisten kunnassa Sata­kun­nassa. Hankealue on noin kymmenen kilo­metriä Huit­tisten keskusta-alueelta kaak­koon ja noin kahdeksan kilo­metriä Punka­lai­tumen keskusta-alueelta länteen.

Ii, Talvisuo
Koko­nais­teho 30–50 MW

Talvi­suon tuuli­voi­ma­hanke sijaitsee Iin kunnassa Pohjois-Pohjan­maalla. Hankealue on Iin etelä­osassa, noin viisi kilo­metriä Iin keskus­tasta kaak­koon. Alue rajautuu Iin ja Oulun väli­seen kunta­ra­jaan.

Kinnula, Pekan­räme
Koko­nais­teho 60–100 MW

Pekan­rä­meen tuuli­voi­ma­hanke sijaitsee Kinnulan kunnassa Keski-Suomessa. Hankealue on noin seit­semän kilo­metriä Kinnulan taaja­masta lounaa­seen.

Koke­mäki, Taka­järvi
Koko­nais­teho 110–120 MW

Taka­järven tuuli­voi­ma­hanke sijaitsee Koke­mäellä Sata­kun­nassa. Hankealue on noin kymmenen kilo­metriä kaupungin keskus­tasta pohjoi­seen.

Konne­vesi, Miilu­kangas
Koko­nais­teho 180 MW

Miilu­kan­kaan tuuli­voi­ma­hanke sijaitsee Konne­ve­dellä ja ulottuu lähelle Ääne­kosken kunta­rajaa. Hankealue on reilut 3,5 kilo­metriä Konne­veden keskus­tasta pohjoi­seen.

Kyyjärvi, Kämp­pä­kangas
Koko­nais­teho 54–90 MW

Kämp­pä­kan­kaan tuuli­voi­ma­hanke sijaitsee Kyyjärven kunnassa Keski-Suomessa. Hankealue on noin seit­semän kilo­metriä keskus­taa­ja­masta pohjoi­seen, Peura­lam­min­nevan alueen sekä Kyyjärven ja Perhon kunta­rajan välissä.

Kärsä­mäki, Riitamaa
Koko­nais­teho 266–410 MW

Riita­maan tuuli- ja aurin­ko­voi­ma­hanke sijaitsee Kärsä­mäen kunnassa Pohjois-Pohjan­maalla. Hankealue on noin kahdeksan kilo­metriä Kärsä­mäen keskus­taa­ja­masta lounaa­seen. Alue rajautuu Kärsä­mäen ja Pyhä­järven kunta­ra­jaan.

Luumäki, Suuri­kangas
Koko­nais­teho 250 MW

Suuri­kan­kaan tuuli- ja aurin­ko­voi­ma­hanke sijaitsee Luumäen kunnassa Etelä-Karja­lassa. Hankealue on Luumäen lounais­osassa, noin kaksi kilo­metriä länteen Taavetin kunta­kes­kuk­sesta Suuri­kan­kaan alueelle.

Pihti­pudas, Uusimo
Koko­nais­teho 126–210 MW

Uusimon tuuli­voi­ma­hanke sijaitsee Pihti­pu­taan kunnassa Keski-Suomessa. Hankealue on noin kuusi kilo­metriä Pihti­pu­taan taajama-alueesta pohjoi­seen.

Pyhä­järvi, Nurmes­neva
Koko­nais­teho 302–370 MW

Nurmes­nevan tuuli- ja aurin­ko­voi­ma­hanke sijaitsee Pyhä­järven kaupun­gissa Pohjois-Pohjan­maalla. Hankealue noin 14 kilo­metriä Pyhä­järven keskus­taa­ja­masta luotee­seen. Alue rajautuu Pyhä­järven ja Kärsä­mäen kunta­ra­jaan.

Pyhäntä, Pilpan­kangas
Koko­nais­teho 84–300 MW

Pilpan­kan­kaan tuuli­voi­ma­hanke sijaitsee Pyhännän kunnassa Pohjois-Pohjan­maalla. Hankealue on noin 16 kilo­metriä Pyhännän taajama-alueesta etelään.

Rova­niemi, Lamuri
Koko­nais­teho 310 MW

Lamurin tuuli­voi­ma­hanke sijaitsee Rova­niemen kaupun­gissa Lapissa. Hankealue on noin 20 kilo­metriä Rova­niemen keskus­tasta etelään.

Saari­järvi, Hillo­neva
Koko­nais­teho 240 MW

Hillo­nevan tuuli­voi­ma­hanke sijaitsee Saari­jär­vellä Pylkön­mäen kylän länsi­puo­lella. Hankealue on reilu 25 kilo­metriä Saari­järven keskus­tasta länteen.

Simo, Leilisuo
Koko­nais­teho 48–140 MW

Leili­suon tuuli­voi­ma­hanke sijaitsee Simon kunnassa, Pohjois-Pohjan­maan ja Lapin rajalla. Hankealue on noin kaksi kilo­metriä Simon keskus­tasta pohjoi­seen.

Säkylä ja Koke­mäki, Ruota­nansuo
Koko­nais­teho 90–120 MW

Ruota­nan­suon tuuli­voi­ma­hanke sijaitsee Säkylän ja Koke­mäen kunnissa Sata­kun­nassa. Hankealue on noin 13 kilo­metriä Säkylän keskus­tasta pohjoi­seen, Säkylän ja Koke­mäen rajalla valta­tien 12 ja Köyliön­järven pohjois­puo­lella. Koke­mäen puolella hankealue sijoittuu Marja­mäen kylän etelä­puo­lelle.

Tervola, Kuorinki
Koko­nais­teho 108–180 MW

Kuoringin tuuli­voi­ma­hanke sijaitsee Tervolan kunnassa Lapissa, noin kahdeksan kilo­metriä kunta­taa­ja­masta länteen. Hankealue rajautuu Tervolan ja Tornion kunta­ra­jaan.

Tervola, Pitkämaa
Koko­nais­teho 66–110 MW

Pitkä­maan tuuli­voi­ma­hanke sijaitsee Tervolan kunnassa Lapissa. Hankealue on Lehmi­kummun ja Pahtaojan kylien lähei­syy­dessä, noin 17 kilo­metriä Tervolan kirkon­ky­lästä kaak­koon.

Tervola, Vitsa­kangas
Koko­nais­teho 96–170 MW

Vitsa­kan­kaan tuuli­voi­ma­hanke sijaitsee Tervolan kunnassa Lapissa. Hankealue on Tervolan keskus­tasta noin kuusi kilo­metriä etelään.

Tornio, Haapamaa
Koko­nais­teho 336–560 MW

Haapa­maan tuuli­voi­ma­hanke sijaitsee Tornion kaupun­gissa Lapissa. Hankealue on noin 30 kilo­metriä Tornion keskus­tasta pohjoi­seen.

Tornio, Martimo
Koko­nais­teho 730 MW

Martimon tuuli­voi­ma­hanke sijaitsee Tornion kaupun­gissa Lapissa. Hankealue on noin 36 kilo­metriä kaupungin keskus­tasta pohjoi­seen.

Tornio, Vinsanmaa
Koko­nais­teho 48–80 MW

Vinsan­maan tuuli­voi­ma­hanke sijaitsee Tornion kaupun­gissa Lapissa, noin 25 kilo­metriä Tornion keskus­tasta koil­li­seen. Hankealue rajautuu Tornion ja Tervolan kunta­ra­jaan.

Ylitornio, Kontio­vaara
Koko­nais­teho 300 MW

Kontio­vaaran hankealue sijaitsee Ylitor­nion kunnassa Lapissa. Hankealue on Ylitor­nion ja Tornion rajalla reilut 12 kilo­metriä Ylitor­nion keskusta-alueelta kaak­koon.

Uusiu­tuvan ener­gian hank­keen etene­minen

Uusiu­tuvan ener­gian hank­keissa on useita vaiheita ennen kuin voimala-alueen raken­ta­minen ja sähkön­tuo­tanto alkavat.

Me Myrs­kyllä jaamme hank­keemme kolmeen vaihee­seen, joita ovat suun­nit­telu- ja luvitus, raken­ta­minen sekä tuotanto.  Alla olevasta kuvaa­jasta näet, kuinka tuuli­voi­ma­hank­keemme etenee.

Tuuli­voi­ma­hank­keen vaiheet