Yhteys­tiedot

Myrsky toimii ympäri Suomen. Toimis­tomme sijait­sevat Kemissä, Oulussa ja Helsin­gissä.

Voit jättää meille yhtey­den­ot­to­pyynnön lomak­keella tai tavoi­tella suoraan ammat­ti­lai­siamme. Lasku­tus­tie­tomme näet tämän sivun lopusta.

Myrs­ky­läiset

Medialle

Kemi

Tieto­katu 6,
94600 Kemi

Oulu

Elekt­ro­niik­katie 2,
90590 Oulu

Helsinki

Salo­mon­katu 17 A 15,
00100 Helsinki

Ota meihin yhteyttä

Voit jättää meille yhtey­den­ot­to­pyynnön lomak­keella tai tavoi­tella suoraan ammat­ti­lai­siamme. Lasku­tus­tie­tomme näet tämän sivun lopusta.

"*" näyttää pakol­liset kentät

Kenttä on vali­doin­ti­tar­koi­tuk­siin ja tulee jättää koske­mat­to­maksi.

Lasku­tus­tiedot

Myrsky Energia Oy
Y-tunnus: 3145261-6

Vastaa­no­tamme ensi­si­jai­sesti verk­ko­las­kuja:
Verk­ko­las­kuo­soite: 003731452616
Verk­ko­las­kuo­pe­raat­tori: Maventa
Verk­ko­las­kuo­pe­raat­torin välit­tä­jä­tunnus: 003721291126
Välit­tä­jä­tunnus pank­ki­ver­kosta lähe­tet­täessä: DABA­FIHH

Voit lähettää PDF-muotoiset osto­laskut sähkö­pos­titse osoit­tee­seen 31452616@scan.netvisor.fi.

Mikäli et pysty lähet­tä­mään laskuja sähköi­sesti, pyydämme ystä­väl­li­sesti toimit­ta­maan pape­riset osto­laskut osoit­teella Myrsky Energia Oy, 31452616, PL 100, 80020 Kollektor Scan.

Huomioithan, että näihin osoit­tei­siin saa lähettää vain laskuja. Toimis­to­jemme postio­soit­teet voit tarkastaa sivun alusta.

Katso hankeyh­tiöi­demme lasku­tuso­soit­teet:

Hankeyh­tiöiden lasku­tuso­soit­teet